Elektriciteits- & gasmaatschappijen

Het beheer van de distributienetten omvat volgende hoofdactiviteiten:

  • de financiering, conceptie, aanleg van de elektriciteits- en gasnetten, daarin begrepen de aansluitingen, hun onderhoud en werking;
  • De toegangen tot het net worden beheerd, dit komt neer op de contacten met zowel de energieleveranciers die onze netten lenen, alsook met de aangesloten klanten, de "eindgebruikers" weliswaar,
  • De leiding over de meters, wat wordt geconcretiseerd in de opname en de verwerking van alle informatie met betrekking tot de meters, het leveringspunt, de leverancier voor dat punt en de verbruiksgegevens.

De openbare-dienstverplichtingen zijn de natuurlijke aanvulling van het netbeheer:

  • beheer, dat wil zeggen conceptie, aanleg, onderhoud en energiebevoorrading van de openbare verlichtinglangs de gemeentewegen;
  • aan de zwakkere eindgebruikerswordt een minimale elektriciteitslevering ter beschikking gesteld en worden extra beschermd met de toepassing van een specifiek sociaal tarief;
  • aanzetten tot energiebesparing. Dit wordt onder andere verwezenlijkt door een ondersteuning van de maatregelen ter bevordering van het rationeel energiegebruik in partnerschap met het Gewest en het BIM (toekenning van premies voor energie-audits, zonnecollectoren, duurzame elektrische huishoudtoestellen, de verspreiding van spaarlampen).

Noodnummers Bereikbaar 24u/24 en 7d/7

Gasreuk

0800 19 400

Wat te doen bij gasreuk?

 

Storing elektriciteit

02 274 40 66

Enkele tips voor u ons belt

 

Defecte straatlamp

02 274 40 66

Meld het defect online

Bezoek onze website

Meer jobs